I-Mi Casa ikhenkethe iMpuma Koloni!

Iqela lomculo elaziwayo iMi Casa, neliquka uJ’Something, uMo-T noDr Duda, ibambisene neSA Tourism, ibibambe iphulo abalibiza iSho’ t Left, nalapho bekhenketha izixeko zoMzantsi Afrika ngeenjongo zokufumana nokubhiyozela iindawo ezingamagugu kweli lizwe.

IMi Casa igqogqe amaphondo afana ne-KZN, iNtshona neMpuma Koloni bephelekwe ngoosaziwayo kunye noonondaba bamajelo ohlukeneyo. Kwezi ntsukwana zimbalwa zigqithileyo, iMi Casa ityelele iMpuma Koloni, nalapho iphephandaba lethu I’solezwe lesiXhosa libe yinxalenye yolu khenketho. Olu khenketho luguguthe iindawo ezitsal’ amehlo ezifana ne-Areena eseMonti, neqhayisa ngomlambo omde, omhle, ngokunjalo nezilwanyana ezifumaneka kulo mzi weendwendwe ophakathi kwehlathi. I-Areena yonwabise ngokusikhwelisa amaphenyane, izithuthuthu ne-Zip Lining.

Uhambo luphumele e-Inkwenkwezi Game Lodge, ndawo leyo ekumahlathi waseCintsa cebukuhle eMonti, nalapho sibone iindidi zezilwanyana zasendle ezifana neempala, iindlulamthi kuquka neengonyama ubuqu.

Ezinye zeendawo ezitsale umdla, yigadi yesikhumbuzo sabaphambukeli bamaJamani, nesigudle ulwandle lwaseMonti, singalibelanga ukubalula imifanekiso eqingqiweyo kumbindi wedolophu.

Umfanekiso wenkokheli yeBlack Consciousness uSteve Biko, nalowo kaEmeritus Archbishop Desmond Tutu ophambi kweholo laseMonti. Kaloku kulapho lo kaTutu wayekhokele khona iKomishoni yeNyani noXolelwaniso (TRC) ngo1996.

Olu khenketho lweMi Casa aluphelelanga apho, kodwa luye lwaya nakwilali yakwaMlakalaka eQonce. Le lali inesikolo sabantwana abakhubazekileyo, nabazenzela imisebenzi yezandla, umculo nemibongo.

Kwakule lali, abahlali bazenzela igadi enemifuno elinyiweyo, nendawo ethengisa iimpahla zesintu kuquka ukutya kwasekhaya nomqombothi. U-J’Something weMi Casa, nongomnye okhulele kwindawo yasePort Alfred kweli phondo, uthe “Le yenye yeendlela zokukhulisa uqoqosho lweli phondo ukuze abantu babeke ukutya phezu kwetafile.”

UMmabatho Montsho, nowaziwa ngeendima azidlala kumabonakude (Lumka kwiGenerations) uthe, lo ngumbono omhle, kwaye iphondo leMpuma Koloni lisondele entliziyweni yakhe, nanjengoko unina eyintombi yaseMonti. IMi Casa yonwabise ngeengoma zayo ezaziwayo. Tyebisa amehlo ngemifanekiso!