Iimvumi nabasasazi beMpuma Koloni babizwe kwiSATMA

IIMVUMI kuquka nabasasazi beenkqubo zeMaskandi kwizikhululo zikanomathotholo ezincinane eMpuma Koloni, baphakathi koluhlu lwamagama atyunjwe njengabachongwa abalindele ukuwongwa ngembasa yeSouth African Traditional Music Achievement Awards (SATMA) kulo nyaka.

Olu luhlu lubhengezwe kumsitho obubanjelwe eMbombela, eMpumalanga kwimpelaveki ephelileyo.

Aba baquka iimvumi zeli phondo ezityunjelwe kwibakala leBest IsiXhosa Artist/Group ezifana noYallunder, Abafana bakuQumbu noSihlangu Semfene.

Ukanti abasasazi bomculo wesintu kwizikhululo zosasazo zeMpuma Koloni abakhuphisana ngembasa yeBest Traditional Music Community Radio Presenter baquka uYandisa Zizele weKhanya FM yaseGcuwa, uSilulami Dumezweni weNkqubela FM yaseGqeberha, uKhangelani Ngxak’ isefrijini Nkosana weIngwane noJikijwa weNgqushwa FM.

Lona iphondo leMpuma Koloni livan’ amandla nelaseGauteng, iLimpopo neFree State njengelona phondo linesebe lobuGcisa neNkcubeko elisebenzayo. Iya kuzala nkomoni? Iya kubonana ngaloo mhla mkhulu.

Xa ufuna ukubona amanye amabakala nendlela yokuvotela omthandayo, ungatyelela kwa: www.satmaawards.co.za

Xa uvota ubhala igama lalowo umchongayo, uthumele ikhowudi esecaleni kwegama lakhe ku49495, iSMS ixabisa iR1. 50.