Iingoma ezinomhluzi zikaFlash Ikumkani

UHlumile Flash Ikumkani Mangoloti

UMHLUZI yingoma ebalisa ibali lokuphuma kukaHlumile Mangoloti kwilali yakhe yasePeelton eQonce, ze akhwele kwiqonga lomculo, enze ‘iingoma zakhe ezinomhluzi.’

UMangoloti, 22, udume ngegama likaFlash Ikumkani kwizitalato zomculo weRap. Uthando lukaMangoloti lomculo lwaqala ngethuba esafunda kwisikolo samabanga aphantsi iSinako Primary.

Uthi olu thando lomculo luphenjelelwe yimvumi yeRap uMaxhoseni.

“Inkuthazo yokwenza umculo ndiyifumene kwiimvumi ezifana noMaxhoseni kwakunye noPzho,” kutsho uMangoloti. Le mvumi ithi iqale ukushicilela ingoma yayo yokuqala ngo2012 phantsi kweliso elibukhali leprodyusa yomculo uLacosta. Kunyaka ophelileyo, uMangoloti ukhuphe ingoma ethi Ubizo.

“ Ividiyo yale ngoma idlale kwizikhululo zikamabonakude ezifana noChannel O,” uyabalisa.

Ingoma yakhe entsha ethi ‘Umhluzi’ uyikhuphe phantsi kwe-Emtee Records kwaye iqhuba kakuhle kumanqwanqwa omculo.

“Kule ngoma ndithetha ngokuphuma ezilalini ze uzenzele igama emculweni, kwaye ndithi iingoma zam ngumhluzi,” kutsho uMangoloti, encokolela I’solezwe lesiXhosa. Ephendula ngokucwangcisela icwecwe lakhe lokuqala.

“Ndisazakhela igama lam okwangoku, ndenza iingoma ezininzi, lakube ixesha livuma, ndiza kukhupha umsebenzi opheleleyo.” Ngoku uMangoloti usebenze noSnymaan kwingoma yakhe entsha ethi ‘Intaka yakha ngoboya benye.’

“Kule ngoma sikhuthaza uluntu ukuba luxhasane. Le ngoma yashicilelwa kunyaka ophelileyo phambi kokuba uSnymaan atyikitywe yiAmbitious,” kutsho le mvumi.

UMangoloti uthembise ukukhupha le ngoma ungekapheli lo nyaka.

Ingoma zikaFlash Ikumkani zifumaneka kwiivenkile zobuxhakaxhaka bomnatha.

simphiwe.freddie@inl.co.za