Indlela eyodwa yokuvala nokuvula unyaka Ebubeleni!

ABAHAMBA phambili ngokuza nolonwabo eMpuma Koloni, iMahambehlala Communications ibuya neziqendu ezibini zolonwabo olungazange lwabonwa ngaphambili.

Impelaveki yokugqibela ku2022, umhla wama30 kweyoMnga iza kuba lusuku lokwamkela ezo ndwendwe zisuka kwiidolophu ezinkulu ezifana neKapa, Rhawuti neTheku emva konyaka omde ngolonwabo lomculo.

Lo ngunyaka weshumi elinanye uqhuba umnyhadala we-Ebubeleni eGqeberha.

Kuluhlu lweemvumi eziza kwabelana ngomboko kwibala iNelson Mandela Bay ziquka inzalelwane yaseGqeberha uZonke Dikana, uAmi Faku, Vusi Nova, Phinda Mtya-Matlala, Betusile Mcinga, Makhadzi, Msaki, Mandisi Dyantyis, Nomfundo Moh, Musa Keys noK.O.

Baza kube bephelekwe zezinye zeemvumi zasekuhlaleni ezibalelwa kwishumi.

Babalelwa kuma27 000 abathandi bolonwabo abaye bagxalathelane Ebubeleni rhoqo xa kuphela unyaka.

“Kule minyaka ilishumi, iEbubeleni izingomba isifuba ngokubanegalelo kuqoqosho lwesixeko nephondo ngenxa yeendwendwe eziza Ebubeleni neziye zonyuse inani labatyeleli kwesi sixeko, idale amathuba omsebenzi wexeshana kuquka nokunika iimvumi zasekuhlaleni iqonga lokonwabisa kwaye zenze imali ngaxeshanye,” kutsho iMahambehlala Communications.

Nangoma iminyaka emibini edlulileyo ibithande ukubamfiliba kwiqonga lezonwabo ngenxa yeCovid-19, abaququzeleli balo mnyhadala bebethe gqolo ukubonakala ngokuza neziganeko ezincinane.

Ngomhla we30 kweyoMnga, amasango avula ngentsimbi yeshumi kusasa, umcimbi uyaqala ngeyeshumi elinesibini emini, ze uphele ngeyesibini ekuseni.

Ukwamkela unyaka omtsha, iEbubeleni iza kubamba iGQ Socials New Year’s Day In The Park, eVictoria Park, kwaseGqeberha ngenyibidyala.

“Abantu bayakhuthazwa ukuba beze bephethe iibhaskiti zabo zepikiniki, iingubo, izitulo, iminqwazi nee-ambrela ukwamkela unyaka omtsha,” kutsho iMahambehlala Communications.

Eqongeni nguSjava, uSimmy, Something Soweto, Berita, Sleeze, Paige, Sdala B, Ikhona kuquka iimvumi neeDJ zaseGqeberha.

Lo umcimbi uza kubhexeshwa nguSima Fiyo noMmeli Notsh.

Amatikiti aseWebticket, ePick n Pay naseBoxer.

Abaququzeleli balo mnyhadala bathi amatikiti asafumaneka ngeR200 okwangoku de ibe ngumhla we10 kweyoMnga, emva koko iya kuba yiR300 uGeneral ze yona iCooler Box ibe yiR100, iVIP yiR1000.

Umcimbi uqala ngeyeshumi kusasa de ibe ngeyesixhenxe ngorhatya.