Isithandwa sentsini eMzantsi silinde imbasa!

UKUPHUMELELA
imbasa yeQhula eliThandwayo kumawonga weMzansi Magic Viewers Choice ka2020,
kungathetha ukuba uKhanyisa Bunu ngelona qhula lithandwayo ngabantu boMzantsi
Afrika.

Oku kuvaliswe
nguBunu ngethuba encokolela I’solezwe lesiXhosa ngokutyunjelwa kwakhe kula
wonga aza kubanjelwa eRhawutini kwinyanga yoKwindla.

Kwibakala
leFavourite Comedian, uBunu ukhuphisana namaqhula adumileyo nathandwayo
eMzantsi Afrika afana noSkhumba Hlophe, Celeste Ntuli, Mpho Popps noSiyanda
Maphumulo.

UBunu uthi
ukutyunjelwa kwibakala elinye naba kufana nokuzombela ingcwaba ngokuba uyakuqonda
okokuba uqubisene noomakad’ enetha.

“Kwakufuneka
ndidade okanye nditshone kuba ke iqonga lolonwabo lunoxinizelelo,” kutsho uBunu.

Uthi kwakunjalo
nangethuba ephumelela iAudience Choice Award ngo2015. “Nangoko ndandiqubisana
namagama amakhulu nahlonitshiweyo kwiqonga lamaqhula!”

Ukwathi
kwaukutyunjelwa kwakhe kwezi mbasa kuthetha ukuba wenza okuncomekayo.

UBunu, owayefudula
engutitshalakazi, waqala ukubaliqhula ngo2009 ngethuba engenela kukhuphiswano
iSo You Think You Are Funny – emva koko zange aphinde abuye mva.

Xa ufuna
ukumvotela, ungathumela iSMS engu: 3C ku39201 okanye uthi *120*33033#
kungenjalo uvote kalikhulu kwa: mzansimagic.dstv.com.

IDStv Mzansi Magic Viewers Choice Awards (DMVCA) ziza kubanjelwa eTicketpro Dome ngoMgqibelo umhla we14 kweyoKwindla 2020.