ISITHEMBISO kwiMzansi Magic!

PHELA-PHELA ngeGreed & Desire kuba nas’ ISITHEMBISO!

Kukho amahum-hum wokuba kuza kuqala umdlalo omtsha kwiMzansi Magic obizwa Isithembiso ngoMvulo, 3 kuTshazimpuzi ngo-19h30.

Lo mdlalo uzakungena kwindawo kaGreed & Desire xa esongwa ngoLwesine, 30 kweyoKwindla.

Akukacaci okuqulethwe ngulo mdlalo, kodwa abeMzansi Magic bathi iSithembiso ngumboniso ogxile kwizithembiso zobuncinane – ukufezekiswa nokophulwa kwezo zithembiso, izithembiso zobomi obungcono, ikamva eliqaqambileyo njalo njalo.

Lo mdlalo uveliswa yiBomb evelisa umdlalo kamabonakude IsiBaya.

Ngoobani abaphumelele kwii-Audition zokukhangela abadlali balo mdlalo? Yithi nca kwiphephandaba lakho I’solezwe kuba sakuphakela konke!