ITruFM ikhala ku91.0 eGqeberha

UMPHATHI weTruFM, uLoyiso Bala, ukholelwa kwelokuba ukuvakala kweTruFM kwiGqeberha neziphaluka, kuza kongeza inani labaphulaphuli kwanengeniso yesi sikhululo.

Ebencokolela I’solezwe lesiXhosa emva komsitho wokwazisa iTruFM engene yaphelela kubantu baseNelson Mandela Bay kwiveki ephelileyo.

“Oku kuza kusinceda sinkinkishe okudingwa lulutsha lweMpuma Koloni ngokuzisa iinkqubo ezinikis’ umdla kwanamaphulo asebenzayo aza kuxhobisa ulutsha lwethu ukubheka phambili,” kutsho uBala, oqale kunyaka ophelileyo ukuxhuzula imikhala njengoMphathi weTruFM noMhlobo Wenene.

Abantu baseGqeberha, Kariega, Despatch, Jeffrey’s Bay naseHumansdorp bayifumana ku91.0 iTruFM.

“Ukuba ubani usuka eHumansdorp ukuya eBizana angakwazi ukuphulaphula iTruFM, kodwa noxa kunjalo ingaman’ ukurhirhiza kwezinye iindawo ngenxa yenetwork.

“Nangona singathanda ukubaneepali zosasazo nakwezo ndawo, kodwa sisagxile apha ku91MHZ ukuze songeze inani labaphulaphuli nengeniso phambi kokunwenwela kwezi ndawo,” kutsho uBala oyinzalelwane yaseKariega.

Uthi ngoku baqukumbela amalungiselelo okwazisa esi sikhululo solutsha kwaba baphulaphuli batsha.

“Sikwacwangcisa ukuya kwiiyunivesithi kulo nyaka uzayo ukusondeza isikhululo sethu kubaphulaphuli baso.”

Lo Mphathi uthi eyona njongo yabo kukuba iTruFM ibe ngungqa phambili wesikhululo sengingqi kwiMpuma Koloni yonke.

Umsitho wokusungula le pali yamaz’ omoya bubanjelwe eBoardwalk, eGqeberha ngoLwesihlanu .