Kuza kutsho iGqom kwiGcuwa neziphaluka

IGqom Experience iphinde yabuya ngovudu kulo nyaka eGcuwa. Abathandi bomculo baza konwabela iiDJ eziliqela ezifana noNunuza, DJ Ligwa, Ubiza Wethu, uDJ Zuks nabanye.

IGqom Experience iqalwe nguSibuyile Dunga waseColosa eDutywa ngo2014, eyenzela kwindawo yaseLuthulini naseDukuduku kwalapho eDutywa.

“Yathi yakuvala indawo yaseLuthulini, ndayithatha ndayisa KwaKiro eGcuwa,” kutsho umseki weGqom Experience.

Lo ngumnyaka wesibhozo kususela oko yaqalwa. UDunga uthi akudlali Gqom kuphela kwiGqom Experience nanjengoko zikhona nezinye iintlobo zomculo.

Uthi eli iba lithuba lokukhulisa namashishini amancinane asekuhlaleni kuba anikwa ithuba lokuzithengisa.

“IGqom Experience inika wonke umntu ithuba. Ibanika iqonga lokuzithengisa mahala.”

UDunga uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba unobangela wokuqala esi siganeko solonwabo wabona ukuba akukho qonga lokuzibonakalisa kwabo balo mculo.

“IGqom iqalwe ziiprodyusa ezisokolayo zisebenzisa amagumbi azo okulala njengendawo yokushicilela, bengenaqonga lokuzibonakalisa. Ndandifuna iqapheleke, ndaqinisekisa ke ukuba nyaka nonyaka kuneDJ yeentlobo ezohlukeneyo zomculo,” kutsho uDunga.

Uthi iGqom Experience iye yakhula ngokwenani labazimasayo kususela oko yaqalwa. Ibikhe yathi xha kwiminyaka edlulileyo ngenxa yeCovid-19.

Amatikiti aqala kuR50 , ze iVIP ibe yiR250.