#LargeThanLife: Iindwendwe ezilindelekileyo

LARGER THAN LIFE- Iindwendwe zale veki kwinkqubo kamabonakude uLarger Than Life: MVULO: 25 kweyeKhala 2016 Isiqendu: Seshumi elinesithathu Umdlali kamabonakude uThando Thabethe kunye noNdumiso Lindi. LWESIBINI: 26 kweyeKhala 2016 Isiqendu: Seshumi elinesine Umsasazi kamabonakude no nomathotholo uAnele Mdoda kunye noJason Goliath, umntak’ bo Donovan. LWESITHATHU: 27 kweyeKhala 2016 Isiqendu: Seshumi elinesihlanu Umsasazi nomdlali wemidlalo kamabonakude uAmanda du-Pont kunye nomdidiyeli uJanez Vermeiren. LWESINE: 28 kweyeKhala 2016 Isiqendu Seshumi elinesithandathu Umdlali kamabonakude neqhula uTrevor Gumbi (ozakuthetha ngenkqubo yakhe yeTV iSober Companion) kunye noLoot Love ongumsasazi kamabonakude. MVULO: 1 kweyeThupha 2016 Isiqendu Seshumi elinesixhenxe Umdlali kamabonakude nomsasazi uZuraida Jardine nombhali weencwadi uMelinda Ferguson LWESIBINI: 2 kweyeThupha 2016 Isiqendu Seshumi elinesibhozo Unobuhle nomdlali wemiboniso uJena Dover kunye no-DJ Euphonik LWESITHATHU: 3 kweyeThupha 2016 Isiqendu: Seshumi elinesihlanu Iqhula uRobby Collins kunye nomdlali wemiboniso waseMelika kunye neqhula u-Orlando Jones. LWESINE: 4 kweyeThupha 2016 Isiqendu: Seshumi elinesithandathu ULoyiso Bala nomdlali wemiboniso uCarmel Fisher. I-Larger Than Life idlala kwiSABC 3 ngoMvulo ukuya ngoLwesine ngo-22h00.