#MARIKANA: ULilitha noStoan eMonti ngokuhlwanje

UMARIKANA, Ntabentsizwa ukuya kutsho kwiingoma zikaMiriam Makeba, zezinye zeengoma azakutsholoza ngazo uLilitha Bidla xa esungula ngokusesikweni icwecwe lakhe eMonti namhlanje.

Eli cwecwe libizwa “Ndim Lho’’, nelikhutshwe ebutsheni balo nyaka, lineengoma ezichukumisayo ezifana noMarikana, ngoma leyo izoba inxeba elisaviwa ziintsapho ezalahlekelwa ngamalungu azo kwimpalalo-gazi yaseMarikana.

Namhlanje, abaninzi bazakufumana inyoba yokubona okokuqala iVideo yale ngoma eMiriam Makeba ECAVC.

UManejala kaLilitha nokwangumvelisi weli cwecwe uLuyolo Beku, uthi abantu baseMonti ngokuhlwanje bazakunikwa ithuba lokungcamla kwimbiza yabo.

“Besele siqale eBhayi ngenyanga ka-Epreli nokusungula eli cwecwe , ngoku abahlali baseMonti lityeli labo,” utshilo. UBeku uthi uStoan Seete, ongumbhexeshi we-Afro Cafe’ nelungu leBongo Maffin, nokwasebenze noLilitha kweli cwecwe, uzakube engumphathi walo mcimbi.

ULilitha uzakube ekhatshwa yiNkevestan. Baleka uye eMusic Mix eVincent kungenjalo uzifumanele itikiti lakho emnyango nge-R50 kuphela.

UBeku ulumkise ngelithi amatikiti aqingqekile nanjengoko i-ECAVC ingekho nkulu.

Ungaphoswa! Umcimbi uyaqala ngeyesithandathu malanga.

simphiwe.freddie@inl.co.za