OwaseMount Ayliff uzakhel’ igama kwezolonwabo

NGAPHANDLE kokubhalisa igama lakhe emculweni wePop neAfroPop, kodwa uSiphelele Mendela ukwazenzela igama nakwimidlalo edumileyo nethandwayo kumabonakude.

Kutsha nje, uMendela, ozibiza ngefani yakhe kwiqonga lolonwabo, ukhe wavela imizuzwana kwisiqendu seThe River nedlala kwiDStv 1 Magic.

Kwesi siqendu ebedlala indawo yomnye woogqirha abebexakeke esibhedlele bezama ukunceda uKhwezi Hlophe, oyintombi kaNomafu noBukhosi Hlophe.

Oku ayikokokuqala uMendela, 29, evela kwimidlalo kamabonakude woMzantsi Afrika. Ukhe wavela kancinane kwimidlalo efana neGenerations, 7de Laan, Kings of Queenstown, iBuyelekhaya, kwaye ngoku ulungiselela ukuvela kumdlalo omtsha weMzansi Magic othi Makhe nalapho aza kudlala indawo kaKhwezi.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa, uthi ukudlala ecaleni kwamagqala afana noBheki Mkhwane, uSindi Dlathu, uHlomla Dandala noBrenda Mhlongo ibe kukufezekiswa kwephupha kuye.

“Kuthetha lukhulu kakhulu. Bendonwabile kuba ukudlala kwiThe River ibikade iliphupha,” kuphawula uMendela.

Uthi nakulo mdlalo akuwo mtsha ukwagudlana amagxa namanye amagqala afana noVusi Thanda.

“Kwelo bali uKhwezi ngunyana olungileyo nonothando. Uhlala notata wakhe odlalwa nguVusi Thanda, onguJomo Thole ebalini,” kubalisa uMendela.

UMendela yinzalelwane yeelali zaseMaXesibeni eMpuma Koloni.

“Ndikhulele kwilali ebizwa iNtsizwa, ekwintaba ephakathi kweMount Ayliff neKokstad,” kutsho le mvumi, ekwafundela izifundo zoBufundisi (Theology) eHeidelberg College.

UMendela uthi ukudlala kwimidlalo yeqonga kuyonwabeleka kwaye ubani angade alibale nokuba ungumlinganiswa othile.

UMendela ukwangumsasazi kanomathotholo nanjengoko ekhe wasasaza kunomathotholo obizwa Iziko African Radio isithuba seminyaka emibini.

Iingoma zikaMendela ezifana noNdikulindile, Figure Lami kwakunye noUngandishiyi zikhe zafumana ukudlalwa koonomathotholo abaliqela.

UMendela ukwabhengeze ukuba ukwaxakeke libali elibizwa ‘uMbasa’ elenzelwa kwilali yakokwabo iNtaba yeNtsizwa.