Phela-phela ngoGabriel kwiSidingo!

UAubrey Poo obedlala kumdlalo Isidingo

OBEDLALA indawo kaGabriel “Moruti waTsotsi” Mothusi
kwiSidingo, uAubrey Poo, uvele okokugqibela kulo mdlalo weSABC3 izolo umhla
we14 kweyoKwindla 2019.

Abathandi be-Isidingo bashiyeke bebambe ongezantsi
ngethuba bebona uGabriel ejikelwa ngompu yintonga yakhe esekhosi uNina Zamdela, odlalwa
nguKhabonina Qubeka.

“Siza yikhumbula indlela ebeyiyo lo mlinganiswa.
UGabriel benamaqhinga kwaye edubaduba uxolo lomntu wonke. Sinombulelo
ongazenzisiyo ngetalente nobuchule bukaAubrey Poo, owonwabise ze wachukumisa
ababukeli iisizini ezintathu kwi-Isidingo,” kuphawula uPumla Hopa ongumvelisi
oyintloko kwiSidingo.