#RealTalk- Sizakubona bani kule veki?

REAL TALK: U-Anele Mdoda ngumbhexeshi wenkqubo yencoko kwiSABC 3 – iReal Talk. Sikuphathele onokulindela neendwendwe ezizakuncokola naye ukuqala namhlanje (uMvulo) ukuya ngoLwesihlanu. MVULO 25 kweyeKhala 2016 Isiqendu 3 Umxholo: Italente entsha Iindwendwe: Fifi Cooper, Gigi Lamayne, Zola Nombona, Dominique Gumede, Thato Matabane, Martelle Ludik, Thabile Ngwato no- Aubrey Modiba. U-Anele uchub’ isikhwebu nabemi beli loMzantsi Afrika abancinane, nababonakalisa isakhono sabo kumabakala afana nomculo, umabonakude, ifashoni nakwezemidlalo. Imixholo iquka ukuphumelela iimbasa, ukungena kumaqonga athile abonakala enamadoda ixesha elininzi, ukuqala izinto ezintsha kwakunye noxinzelelo lokuba yimbaleki. LWESIBINI: 26 kweyeKhala 2016 Isiqendu 4: Umxholo: Amakhosikazi ezindabeni. Iindwendwe: Leanne Manas no Mandy Weiner ULeanne Manas weMorning Live kwiSABC undwendwela inkqubo iReal Talk ukuthetha ngobomi bakhe nokwenza udliwano-ndlebe nabantu abadumileyo nabahlala besematheni. UMandy Wiener usibonisa icala lakhe elibuthathaka, ngokunjalo nekhono lakhe njengentatheli engumphandi. LWESITHATHU: 27 kweyeKhala 2016 Isiqendu 5: Umxholo: Baphulaphula bani abantwana? Indwendwe: David Blyth, Mokebe Thulo, Sive Nkukwana, Thato Dithebe no-Katlego Ncala UReal Talk no -Anele uthetha ubuza ngezinto ezithile ezithandwa ngabantwana, babangelwa yintoni bazithande, iinkqubo zikamabonakude abazithandayo. Le nkqubo izakube inegqiza leengcali ezisebenza ngabantwana mihla le, ezifana ne-youth marketer, ingcali yezengqondo, umdidiyeli wenkqubo kamabonakude kwakunye neembuso ze-YO-TV. Ungaphoswa yiReal Talk ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ngentsimbi yesine emalanga.