Ubumnandi bonke bukwiBerlin November

LIPHINDE lafika lingxamile ixesha lokuba wonke umthandi wolonwabo ayokonwaba kwiBerlin November yaminyaka le eNtabozuko (Berlin) kule mpelaveki.

Kulo nyaka kubhiyozelwa iminyaka esithoba kususela ukuqala kwesi siganeko sitsala oosaziwayo mbombo zone zeli.

Abaququzeleli balo mcimbi womdyarho wamahashe bakwaxhobe baf’ amacala belungiselela iqonga loMnyhadala woMculo iSummer Stage nengena kunyaka wesibhozo kususela oko yaqalwa. Eli qonga lalo mnyhadala liza kuba lelona liza kutsala amehlo nanjengoko namatikiti efikeleleka.

“Lo msitho uza kube uneenkqubo ezicwangciswe ngononophelo kwanezinye ezifana neziyolo ezilungiselelwe abantwana, umnyhadala wokutya nomboniso wenkonzo yaseburhulumenteni. Iinkonzo zikarhulumente ziza kuquka amagosa aphuma kwisebe lezeMisebenzi aza kunceda wena ngemicimbi yeUIF nemiba yeCOIDA, ukuhlolwa isifo sephepha ngelixa wonwabele umculo weemvumi ozithandayo,” kuqhayisa abaququzeleli.

Eqongeni kukho iimvumi ezinjengoSamthing Soweto, Zola, Cairo, Brian Temba, Harrison Crump, Bethusile Mcinga, Ikhona nabanye abaliqela. Abanye boosaziwayo abaxeliweyo abakuluhlu lweendwendwe baquka uOros Mampofu, Andile Nebulane, Dumisani Mbebe, Mbali Maphumulo, Sello Maake KaNcube, Vusi Thanda, Amaza Ntshanga, Noxolo Nomana, Lebo Gunguluza, Luyanda Potwana ukubalula nje kwabambalwa.

Ezihamba phambili ngolu suku yifashoni, umculo, ulonwabo nokutya.

Abaququzeleli balumkisa ngelithi abantu mabazifumanele amatikiti ngokukhawuleza kungenjalo baza kuphoxeka.

Angaphezu kwekhulu amahashe aphuma kumaphondo afana neRhawuti neFreystata aza kubalekela ukuzophula ngolu suku. Umcimbi uqhuba ukuqala ngomso uLwesihlanu (25) nangoMgqibelo we26.