Ubuso baseTsholomnqa kwiRhythm City!

ISAKHONO setyendyana laseMonti, eliza kudlala kumdlalo kamabonakude iRhythm City, uBaxolise Mfidi, sibonakala siqaqamba nangakumbi.

UMfidi, onkaba ekwilali yaseSeris eTsholomnqa, uza kube edlala indawo kaVukile kwiRhythm City ukususela kwiveki ezayo.

UVukile , esiza kumbona ukususela ngomhla we26 kaMeyi, ngumfana onomtsalane osebenza ebharini eThe Metropol.

Simbona kakuhle xa uMampho eqeshwa njengomnye wabasebenzi (waitress) beli khaya leziselo nokutya.

“UVukile udala uqhushululu nokujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwakhe noMampho nanjengoko esenza ubomi bukaMampho bubenzinyana eThe Metropol,” oku kudizwe nguMfidi ngethuba encokolela I’solezwe lesiXhosa ngendima aza kuyidlala kulo mdlalo.

Ukuthanda iqonga lolonwabo kwaqala uMfidi esekuGrade 1 kwisikolo samabanga aphantsi iCollege Street eMonti, apho athi wakhuthazwa ngutitshalakazi wakhe kwezobugcisa.

Uthi nangethuba efika kumabanga aphakamileyo eGeorge Randell isakhono sokulingisa saye sikhula nangakumbi kuye.

Uthi intombi katitshalakazi wakhe waseCollege Street yayihlohla isiNgesi eGeorge Randell.

“Yiyo eyandikhuthaza ukuba ndizibandakanye neDrama neekwayala apho. Waye wabhala umdlalo weqonga ngethuba isikolo iGeorge Randell sibhiyozela ukugqiba iminyaka engama50 sasekwayo, wandifaka kuwo,” kubalisa uMfidi.

Uthi ukusuka apho wazibandakanya nemidlalo yeqonga eGuild Theatre, zange aphinde abuye mva emva koko.

Kodwa eli tyendyana, eliza kugqiba iminyaka engama26 ubudala ekupheleni kwenyanga, lithi okona lalikufuna kukuba ngumsasazi.

Wabhalisa eBoston Media House eRhawutini ngo2013, apho wafika wenza izifundo zosasazo khona.

Ngo2014, uMfidi waye wakhethwa yiBritish Council SA ukuba abe ngomnye kwabathathu abatsha abaza kumela ilizwe loMzantsi Afrika ukuba abe kwinkqubo iFuture News Cultural Programme eyayibanjelwe eGlasgow eScotland. Ngo2015, waba yinxalenye yevidiyo yengoma ethi ‘Run’ yomsasazi nejaji yee-Idols * -Unathi Nkayi.

Ebalisa ngendima yakhe kwiRhythm City, uthi abantu baza kubona italente yokulingisa engaphekwanga esikolweni.

“Mabalindele ukubona umntu oza nolwimi lwesiXhosa kulo mdlalo ukongeza kuOros Mampofu. Kudala ndizilungiselela le ndima nanjengoko bendikwiRhythm City njengomlingisi owongezelelweyo (extra) ithuba elide, ngoko kudala uVukile esembizeni,” kutsho uMfidi.

UMfidi uthi unqwenela ukufumana iindima ezinkulu nakweminye imidlalo kamabonakude.

“Ndiza kulandela ubizo lwam, nokuba lusasazo okanye ukulingisa.”

Uthi unethemba uza kwenza ulutsha lwaseTsholomnqa naseMonti luzidle ngaye.

Unganxulumana naye kuTwitter okanye kwi-Instagram: @OfficialBax okanye kuFacebook: @Baxolise Mfidi.

IRhythm City idlala kwi-eTV ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ngo-19:00.