Ubuye nembasa ngecwecwe lakhe lokuqala

INGOMA yokuqala ekwicwecwe likaMelikhaya May ethi Bayethe imenze wahlonitshwa ngendondo kumsitho weNational Amaciko Ngoma Awards.

UMay ubuye nembasa yeBest Worship Song ngale ngoma yakhe ekwicwecwe lakhe lokuqala elibizwa Ebekhon’ uThixo.

“Kuvakala kamnandi! Yimvakalelo emnandi nokukhwazwa kwegama lakho, kube ngaphaya ke ukuwina,” kutsho le mvumi yegospile incokolela I’solezwe lesiXhosa.

UMay ulikhuphe ngenyanga kaCanzibe ngonyaka ka2019 icwecwe lakhe.

“Ndisakhuphe eli cwecwe kuphela kwaye liqhuba kakuhle nasemarikeni,” kutsho uMay.

Icwecwe lakhe lidlalwe koonomathotholo abaliqela abafana noMhlobo Wenene, Vukani Community Radio, Lukhanji, iZibonele neTygerburg.

Ayikokokuqala uMay ewongwa ngeli cwecwe, wawongwa ngembasa yeSong of the Year kwiEastern Cape Music Awards (ECMAs).

Icwecwe lakhe lineengoma ezili-12 kwaye uthi uza kukhupha icwecwe elilandelayo kwikota yokuqala ka2023.

“UThixo uyazukiseka apha kulo xa umamele iingoma ezinjengoBayethe, Dwala elimiyo, Ngathola. Ukanti nethemba likhona xa umamele iingoma ezinjengo-Uthatha ezaleni, Ebekhon’ uThixo, Oh Msindisi.

“Into endinokuxelela yona ilucwambu kwaye abalandeli bayabuya baphawule ngayo ngokweendlela abeve ngazo,” kutsho le nzalelwane yaseCala ekhulele eCacadu.

UMay uza kutsholoza kumaqonga aliqela ngeli xesha leziyolo. Ungakroba kumakhasi akhe onxibelelwano ngeenkcukacha.