Udade boLindiwe kwiThe River

ODLALA indima ephambili kaLindiwe Dlamini-Dikana kumdlalo oboniswa yi-1Magic, iThe River, uSindi Dlathu, uza dlala nodadewabo wokwenyani kulo mdlalo ingaphelanga le nyanga.

UTina Dlathu uza kuba ngomnye weembuso eziliqela ezizibandakanya neThe River ukuza kudlala usapho olutsha lakwaHlophe.

Ngokutsho kwemithombo ethembekileyo, abakwaHlophe balusapho olutyebileyo nolukhohlakeleyo oluza kushukumisa izinto kule sizini yesihlanu iqhuba iThe River.

AbakwaHlophe bakhokelwa ngusaziwayo kwimidlalo kamabonakude uBheki Mkhwane.

UMkhwane uza kudlala indima yentloko yekhaya uBukhosi. Kuthiwa uyisebenzisa ngokukhawuleza intloko ukuza neqhinga nanjengoko ekwanjalo ukusebenzisa umkhono wekati.

Inkosikazi yakhe nguNomafu, uza kudlalwa nguBrenda Mhlongo. UMhlongo udlala indima kaMadonsela kumdlalo we-etv Imbewu. Yinkosikazi encinane yesibini kaBukhosi. Nangona ebonakala emhle nje ngaphandle kodwa ngaphakathi yinkosikazi enesibindi – eyazikhupha kwintsokolo njengoLindiwe. UNomafu noLindiwe bayinyoka nesele.

Oonyana bakwaHlophe, uMlilo (odlalwa nguVuyo Biyela) kwakunye noNkanyiso (odlalwa nguUnathi Mkhize) ngabenkosikazi yokuqala kaBukhosi. Aba nyana abavani ncam notata wabo, kodwa noxa kunjalo ufuna bakhokele ishishini losapho.

Yena uDlathu, udade boSindi Dlathu, uza kudlala intombi kaBukhosi, uKhwezi.

Kuthiwa uKhwezi ukrelekrele, mhle kwaye naye uzibandakanya neshishini losapho.

AbakwaHlophe baza kuvela okokuqala kwiThe River ngomhla we20 kule nyanga kaCanzibe.