UDandala ngomso kwindima yakhe kwiScandal!

NANJENGOKO sasisele sinixelele ngaphambili, uHlomla Dandala uzakungena kwindima yakhe njengomntak’ bo Kingsley Siseko Langa kwiScandal!.

UDandala uzakuqala ngokusesikweni ngomso (uLwesine, 28 kweyeKhala), kwaye asikwazi kulinda sibone okuza kuqhubekeka xa enyathela emnyango kumzi womntakwabo ngoLwesihlanu we-29 kweyeKhala 2016.

Ingaba uYvonne (odlalwa nguKgomotso Christopher) no-Naledi (odlalwa nguDineo Moeketsi) bazakumamkela njani bethu? Kaloku sele simbonile uYvonne neyelenqe asele elididiyele. UDandala, nobesele esebenze njengomlawuli weScandal! ngaphambili, uthethe wenjenje ngendima yakhe:

“Nanjengoko besele ndisebenze njengomlawuli (director) weScandal!, besele ndiqhelene nobugcisa obufuneka kulo mdlalo. Ndithe ndakunikwa ithuba lokufunda indima endizakuyidlala, andakwazi ukuyala.Ndisebenze phaya iminyaka emininzi, bekufana nje nokubuyela ekhaya kodwa kwindima entsha.”UDandala sele edlale kwimidlalo efana neGenerations, Isidingo, TshaTsha, Gaz’ Lam, End Game, Hard Copy neminye. Asikwaz’ ukulinda!