Udliwano-ndlebe lukaOscar Pistorius luzakusasazwa yiM-Net neM-Net City!

UM-Net uwafumene amalungelo okusasaza udliwano-ndlebe lwe-ITV noOscar Pistorius, kwaye izakulusasaza kanye emva kokuba olu dliwano-ndlebe lusasazwe okokuqala e-UK ngoLwesihlanu (24 kweyeSilimela/June 2016).

Olu dliwano-ndlebe luzakusasazwa kwiM-Net nakwiM-Net City, luze luye kwiDStv Catch Up kanye emva kosasazo lwalo lokuqala. Kwakhona, luzakuphinda luboniswe kwiSuperSport kwabo bazakuluphosa ngokuhlwa kwangoLwesihlanu. Olu dliwano-ndlebe lolokuqala emva kwesithwakumbe sokubulawa kukaReeva Steenkamp, kwaye luqhutywe yintatheli ephandayo ephumelele iimbasa uMark Williams-Thomas. UWilliams-Thomas uthetha noPistorius kwindlu katatomncinci wakhe, uArnold Pistorius eseWaterkloof ePitoli, ngethuba uPistorius wayeselugcinweni lwasekhaya. Olu dliwano-ndlebe luquka okubaliswa nguOscar ngokwenzeka kubusuku bokudubula uReeva.

Unika iinkcukacha ngobudlelwane babo, ngokunjalo namava wakhe okusebenzisa umkhono wekati. UWilliams-Thomas ukwabuza nangeenkcukacha zetyala lotshutshiso nezakhokelela ekubekweni kwakhe ityala. Olu sasazo luzakuqala kwiM-Net nakwiM-Net City ngo22h55 ngegqiza lengxoxo, nelizakukhokelela kudliwano-ndlebe. Singasemoyeni!