UGqirha uzokugevezelisa amadolo kaImani

USiya Sepotokele

USIYA Sepotokele uza kudlala kumdlalo weSABC2 iMuvhango ukuqala ngokuhlwanje. 

USepotokele ubuyela kwiSABC 2 emva kokudlala njengoLehasa kwiKeeping Score kwakwesi sikhululo. 
Lo mdlali ukwazakhele igama kwiThe River, Impilo, The Republic neSingle Galz. 
KwiMuvhango uza kudlala indawo kaGqr Sechaba. 

USechaba ngugqirha womhlaza obekhe naye waqubisana nomhlaza. 
Kwiminyaka emine edlulileyo, uSechaba wafunyaniswa ekwisigaba sesine somhlaza kadakada (pancreatic cancer). 
IMuvhango imchaza uSechaba njengogqirha ozimiseleyo, onobubele nokhathalayo. 
USechaba udibana noImani, nalapho kuye kubekho intlantsi yothando phakathi kwabo. Ke ngoku uza kuthini uImani xa esiva ngempilo kaGqirha?