UKHUPHISWANO! UKHUPHISWANO!

IQHULA elaziwayo nelithandwayo uSkhumba Hlophe, noyinzalelwane yaseThembisa eRhawutini, uza eMpuma Koloni.USkhumba uzakube eseThe Venue, eHemingways eMonti ngoLwesine we-28 kuJuly 2016.

Ukuzifumanela iDouble Ticket yakho, tsalela * -043 721 1547 namhlanje, phakathi kwentsimbi yeshumi neyesine (10am – 16:00 pm) malanga, ucele ukuthetha noSim Freddie, uze uphendule umbuzo olula. Qikileka yintsini nephephandaba lakho! Suk’ phoswa!