UMaake kaNcube kwisizini entsha kaRockville

IGQALA kwimidlalo kamabonakude uSello Maake kaNcube, kulindeleke angene kwisizini entsha yeRockville.

UMaake kaNcube sele esaziwa njengokudlala iindima zesikhohlakali, kaloku ukwadlala indima kaLucas Nyathi kumdlalo we-e.tv iScandal!

UMaake kaNcube uzakube edlala indawo kaRolex okhahlakeleyo, nozakudalela uJB iingxaki xa kuqala isizini entsha yomdlalo oyiDrama kwiMzansi Magic iRockville ngeCawe yomhla we-10 kweyeKhala ka2016. Ayinguye yedwa ogalelekayo kulo mdlalo, uThemba Ndaba (owayesakuba ngumyeni kaSophie Ndaba), nowaziwa ngendima yakhe kwimidlalo efana noHopeville, The Road no-Soul City, uzakudlala indawo yegosa elingunqevu lasesipoliseni, uNgema. Ukanti uAyanda Thabethe (owayesakuba yinkosikazi kaAndile Ncube), naye uyagaleleka kulo mdlalo njengoAliyah.

Indima kaVicky izakuphinda ibuye noGail Mabalana, ngelixa uConnie Ferguson ebuya njengoMavis.

OyiNtloko yeDrama kwicandelo lamajelo olonwabo eM-Net uReneilwe Sema, uthethe wenjenje kwingxelo yakhe: “Umxholo wale sizini uthi ‘journeys to redemption’. UMavis uzama ukuvala amathanda kusapho olophukileyo, ngelixa yena uJB, nophulukene nento yonke, ezimisele ukuphinda anxulumane nabo abathandayo.” “Le sizini ayifani nezo zidlulileyo, ngoku sinezikhohlakali ezibini, nalapho iindlela zabo zihamba zidibane khona, nto leyo edala iingxaki.”