UMafa noBetusile bafunana eziqwini

UBetusile Mcinga ezilolongela uMafa Bavuma Umfanekiso: Uthunyelwe

OKUQALE ngokuqhulana nokuncithana kumaqonga onxibelelwano kuphele kufinyezisa imikhono, uMafa Bavuma woMhlobo Wenene FM noBetusile Mcinga oyimvumi befunana eziqwini ngamanqindi.

Lo msasazi weBhrakfesi Eyondlayo Ekuseni noMcinga baza kube bexhimfana ngamanqindi ekukekeleni kwenyanga ezayo ngelizama ukuqokelela ingxowamali yemibutho yabo yesisa, iMafa Bavuma Foundation neBetusile Mcinga Foundation.

Ezi ntandane zoluntu lweMpuma Koloni sele zisejimini zilolongelwa umhla omkhulu ngoompetha kumdlalo wamanqindi.

UBavuma uthembisa ngokuzenzela kuMcinga ngelixa noMcinga esithi uza kumophula imihlathi lo msasazi.

“Ndifuna ukubashiya bonwabile abalandeli bam, kwaye akukho nto iza kubonwabisa ngaphezu kwempumelelo yam, xa ndiqhekeza lo mfana wakuGatyane, ndiza kumtsala ngala mitya isentloko,” kuthembisa uBavuma efile yintsini.

“Abalandeli bam ndibathembisa ulonwabo abangazange balubone nanjengoko ndiza kubetha uMafa ngeknockout kumjikelo wesibini. Umqeqeshi wam uthe ze ndigxile kwimpumlo nesisu, ndiza mwisa,” kutsho uMcinga.

UBavuma noMcinga banabalandeli abangaphaya kwesigidi esinesiqingatha kumakhasi onxibelelwano. Bagqibe ekwenzeni obu busuku bukhethekileyo ngelizama ukonwabisa abalandeli nabathandi babo.

Obu busuku bolonwabo bubizwa ngokuba yiBattle of Personalities. Iinjongo zayo ikwakukukhahlela nokuhlonipha iimbethimanqindi zeMpuma Koloni.

Ekupheleni kwalo mdlalo, uBavuma noMcinga kulindeleke banikise ngebhaso eliyimali kwezinye zeembethimanqindi ezisaphilayo.

Obu busuku bezithonga zamanqindi buza kuhlakulelwa ngumboniso wamaqhula (Comedy Show) onjongo zawo ikukubeka aba babini esithatheni ngoLwesihlanu we23 kweyoMsintsi 2022, eGuild Theatre eMonti.

Lo mdlalo wamanqindi uza kubanjelwa eOrient Theatre eMonti ngomhla wama25 kweyoMsintsi 2022, ngentsimbi yesine ngorhatya ukuya kweyesibhozo ngokuhlwa.

Amatikiti ayafumaneka ukuqala ngomso (Lwesihlanu) eComputicket ngeR350.

Abanqwenela ukufaka isandla bangaphosa kwiakhawunti yeMafa Bavuma Foundation, FNB Cheque Account No: 62746788712, Branch Code:210050.

Lo msitho uququzelelwe yiNduna Events Management neCulo Communications nezinkampani zaba babini.