Umhlobo Wenene ubuye nomnqongo!

KUZO zombini izikhululo zeSABC eziseMpuma Koloni, inye kuphela imbasa eziyibhaqileyo kwiSA Radio Awards.

Inkqubo yoMhlobo Wenene fm, uSijik’ ilanga, ibuye nembasa yeDaytime Show phantsi kwezikhululo zoonomathotholo abakwibakala lePBS.

Le nkqubo, ebhexeshwa nguLuks Gidane noZintle Mbusi, ibe yiyo kuphela ephumeleleyo kwiinkqubo zoMhlobo Wenene neTruFM ebezichongelwe imbasa kwiRadio Awards zalo nyaka.

Iinkqubo ezifana neBEE, uMasigoduke, Abahlali Abangalaliyo neJazz – bezichongiwe kwezi mbasa zalo nyaka kodwa ngelishwa azachola naphantsi.

Ukanti neenkqubo zeTruFM ezifana neTop 30 kwakunye neMidday Frequency azibuyanga nanto.

IRadio 2000 ifumene iimbasa ezingephi ngenkqubo yeBrakfesi iThe Take Off kaBongani Mtolo noNonala Tose, inkqubo kaNtombikayise Phiri ethi Better Together nenkqubo yezemidlalo ethi The Touchline noRomy Titus.

Umsasazi oselula wesikhululo saseNelson Mandela University iMadibaz Radio, uBulelani Nonyukela, ufumene imbasa yomfundi weendaba ophumiz’ izandla kwibakala leCampus Radio.

Ezi mbasa bezibanjwe ngobuxhakaxhaka bale mihla ngenxa yeCovid-19.