unomathotholo

Forte FM – 06:00 – 09:00 Vuk’qhakaze Breakfast Show; 09:00 – 12:00 Yizani sakhe; 12:00 -15:00 Community calender; 15:00 – 17:30 Khwela S’goduke; 18:00 – 19:00 Ezolimo; 19:00 – 21:00 Incoko buciko; 21:00 – 00:00 Cool zone; 00:00 – 03:00 Lopha ngokuphindwa; 03:00 – 06:00 Ezenkolo namasiko nezithethe

Ukhozi FM – 02:00 – 04:00 Lwasa olungaliyo; 04:00 – 04:30 Umthombo wensindiso; 04:30 – 05:00 Umnotho usenhlabathini; 06:30 – 09:00 Vuka Mzansi; 09:00 – 12:00 Jabul’ujule; 12:00 – 15:00 Nethezeka noKhozi; 15:00 – 18:00 Woza nabangani bakho; 19:00 – 23:00 Sithakela isizwe; 23:00 – 02:00 Akulalwa