URethabile obetyiswe ityhefu uphumile esibhedlele

Imvumi uRethabile Khumalo.

Imvumi uRethabile Khumalo ubuyele ekhaya emva kokulaliswa esibhedlele isithuba esingaphezulu kweveki, oku kulandela isiganeko apho kutyholwa ukuba watyiswa ityhefu ngumhlobo wakhe.

Umama wale mvumi, uWinnie Khumalo, wenze isibhengezo sokubuyela ekhaya kukaRethabile kwikhasi lakhe likaInstagram.

“Ndiyabulela ngemithandazo, uthando nenkxaso, uRethabile ubuyile ekhaya,” utshilo uWinnie.

Kwiveki ephelileyo uWinnie udize ezi ndaba zokuba intombi yakhe ilaliswe esibhedlele kwaye abantu babonakalise inkxaso yabo.

Uthe xa exelela abalandeli bentombi yakhe ngemeko yakhe: “Ulwela ubomi bakhe esibhedlela, kwaye imeko yakhe endaweni yokuba ibe ngcono, iya ibambi kakhulu. Ndibone kungcono kwaye kudingeka ukuba ndixelele abathandi bale mvumi ezi ndaba, ndingathuli ngoba kum kubuhlungu.

“Emva kokwenziwa kwakhe utyando amatyeli amathathu, bekubonakala ngathi imeko yakhe iza kuba ngcono, kodwa kuya kusiba kubi kakhulu. Ubonisa ukuba ngcono, kodwa imeko yakhe iphinde itshintshe ibembi kakhulu,” utshilo uWinnie.