UThusi uzakudlala kumboniso wehlabathi!

NAMPHINA umdlali womboniso angalwa abebomvu ukuze afumane indawo kumboniso waseHollywood, uPearl Thusi wenza kanye loo nto.

Lo nobuhle kunye nomdlali kamabonakude, uzakudlala indawo yenzwakazi ehlala iphethe umkhono wekati, nekhwela isithuthuthu ebizwa uMakeda kumdlalo wabaphangi i-The Blue Mauritius.

Ozibandakanya noThusi kulo mboniso, lelinye igqiyazana leli loMzantsi Afrika elikwangunobuhle nomdlali wemiboniso uNicola Breytenbach.

I-The Blue Mauritius ingeqela lamatutu ehlabathi naqashwe yinkampani ethile ukuze abe izitampu ezixabisekileyo ehlabathini.

UMakeda, nodlalwa nguThusi, usebenzela umthengisi wezinto zobugcisa waseJamani, naye okwafuna izitampu.

Umvelisi oyintloko walo mboniso nguNick Cannon, owayefudula esisinqandamathe sikaMariah Carey, kwaye lo mboniso uquka italente yokulinganisa ephuma kumazwe afana neBrazil, France kunye neEgypt. Ingaba bethu uThusi uzakuqhuba njani kulo mdlalo?