UZahara usemathandweni, hayi etywaleni!

Inzalelwane yeMpuma Koloni, noyimvumi yeAfroSoul, uBulelwa Mkutukana, nodume njengoZahara kwiqonga lomculo, bekukhe kwathi ndi iindaba zokuba ungeniswe kwiziko lokumbuyisela kwimeko yesiqhelo (rehabilitation centre).

Ngokutsho kolind’ ixesha weveki neveki iMove!, ibanga ngelithi le ndumasi eyaduma ngengoma uLoliwe ingeniswe kwiziko lokumbuyisela esiqhelweni eliseHoughton.

Lo lind’ ixesha udize ukuba uZahara, ‘’ebephethwe’’ ukungeniswa kweli ziko “ ngokuba ebengakwazi ukuzihambela kakuhle, kwaye ebebonakala engenamandla”.

I’solezwe lesiXhosa lincokole nosondeleyo kusapho, ngelizama ukufumana ubunyani bezi zityholo. Uzibhebhethile ezi ndaba njengezibubuvuvu nezigcwele bubuxoki.

“Aziyonyani konke konke,” utshilo lo nokrawuzana.

Waqhubekeka ngelithi: “Ebekhe wagula kwezi nyanga zimbini zidlulileyo walala esibhedlele iintsuku ezisixhenxe, emva koko waya wangcono.

La maphepha ayayibhala into engekhoyo,” uqukumbele watsho.

Iindaba ezimnandi: IMkutukana Sisters kulindeleke ukuba zisungule icwecwe lazo e-Orient Theatre kungekudala, zitsho iingxelo.

Kwisithuba seenyanga ezimbini ezidlulileyo, kwavakala ukuba uAmaza no-Zahara benze isivumelwano somtshato (engagement).