Uzifumana phi iinkqubo zakho zikamabonakude ngeli xesha lebhola?

INDEBE yeHlabathi yebhola ekhatywayo ( 2018 FIFA World
Cup ) iyaqala namhlanje uLwesine umhla we14 kweyeSilimela 2018 kwilizwe
laseRussia. Oku kuthetha ukuba iinkqubo zesiqhelo zeSABC1 ziza kuphazamiseka
ngenxa yale tumente.

ISkeem Saam, iGenerations kwakunye noUzalo kuza
kunyanzeleka zithuthele kwiSABC2 neSABC3 ngethuba lokuqhuba kolu khuphiswano de
kube ngumhla we15 kweyeKhala. Amaxesha esiqhelo wona awatshintshwanga.

SKEEM SAAM – Sithuthela kwiSABC2 ngecala emva
kwentsimbi yesithandathu ukususela ngomso uLwesihlanu umhla we15 kweyeSilimela.

GENERATIONS: THE LEGACY – Ithuthela kwiSABC3
ngentsimbi yesibhozo ukususela namhlanje uLwesine umhla we14 kweyeSilimela.

UZALO – Luza kudlala kwiSABC2 ngecala emva kwentsimbi
yesibhozo ukususela ngomso umhla we15 kweyeSilimela.

IGenerations iza kufuduka kuqala ngenxa yosasazo
lomsitho wokuvula iNdebe yeHlabathi namhlanje uLwesine.

Lo msitho wokuvula uza kusasazwa ngqo kwiSABC1
ngentsimbi yesithathu emalanga, nto eza kwenza kuchaphazeleke iinkqubo
zesiqhelo. Umsitho wokuvula uya kulandelwa ngumdla wokuqala phakathi kweRussia
neSaudi
Arabia ukuqala ngentsimbi yesihlanu.

Ubume beenkqubo ngomhla we14 kweyeSilimela:

15:00 Umsitho wokuvula

16:00 Build-Up

17:00 Umdlalo uyaqala

19:00 Wrap-Up

19:30 Skeem Saam

20:00 Iindaba

20:30 Uzalo