Wakhe wamva uNay Maps ecula?

IMVUMI ekwangumdlali kamabonakude odumileyo uNay Maps, utshintsha ikhasi nanjengoko ekhuphe ingoma yakhe yokuqala njengemvumi, evisa abalandeli nabathandi bakhe elo cwambu lelizwi lakhe lithi ndiphulaphule.

Ingoma kaNay Maps ibizwa I’ll Be There.

Ebalisela I’solezwe lesiXhosa, uthi le ngoma uyenze emva kokuqaphela ukuguquguquka kobudlelwane phakathi kwezihlobo okanye abakubudlelwane bezothando okanye obosapho.

“Kulapho ndigqibe ekubeni ndiqambe le ngoma kuba ndibonile ukuba esinako ngokwenene lilizwi lethu kuphela. Ingakumbi kwihlabathi apho uthando luyinkohliso okanye yonke into ingeyiyo eyoqobo, esinako nje kuphela lilizwi lomnye komnye,” kutsho uNay Maps.

Lo saziwayo uthi ukuba ubani uthembisa ngokwenza into makasigcine isithembiso eso, enze oko bethe uza kwenza.

UNay Maps uthi oku ukuqaphele kubudlelwane bakhe nenenekazi ebekhe wancuma nalo. Uthi belihlala liziva lingakhuselekanga kubudlelwane babo ngenxa yokuba ebehlala ebukwa ngamanye amanenekazi.

“Oku bekumenza azive engabalulekanga, kwaye esoyika ukuphulukana nam. Ngoko ngokwenza le ngoma, ndithi nokuba kunganjani, ndakuhlala ndikhona. Nokuba kwenzeka ntoni, ndakuba khona. Ndithembe xa ndisithi soze ndihambe, oko kuyinyaniso,’’ kutsho uNay Maps, ogama lokwenene inguNkosinathi Maphalala.

Uthi zininzi iingoma zakhe ezisendleleni kuquka necwecwe elipheleleyo.

UNay Maps uqale ukucula esesesikolweni samabanga aphakamileyo.

Uthi utata nomama wakhe bebekwazimvumi, bethanda ukumculisa ekunye noodade wabo.

Uthi uye wafika esikolweni samabanga aphakamileyo wafunda ukudlala ipiyano.

“Iitshomi zam zandibongoza ukuba ndiye kukhuphiswano lomculo olwaluza kuba sesikolweni. Ndakhethwa njengomnye wabahamba phambili kolo khuphiswano olwalunomculo nokudlala kwimidlalo.”

UNay Maps uthi unephupha lokubayimvumi nomvelisi womculo odume kwihlabathi lonke ophuma kwilizwekazi iAfrika.

Ubalule iimvumi ezifana noJay Z, Beyoncé, Black Coffee, Drake, H.E.R, Kehlani, Lucky Daye, Musiq Soulchild, Snoh Aalegra, Chris Brown, Dj Maphorisa, Kabza de Small njengezinye kwiimvumi anokuthanda ukusebenza nazo.

Uthi ingoma yakhe ifumaneka kuyo yonke indawo ethengisa umculo kwi-intanethi.

UNay Maps ukwathi umculo umnceda ekumpholiseni izilonda anazo emphefumlweni.

Le nzalelwane yaseKZN idlale kwimidlalo kamabonakude efana neGenerations, iMuvhango neThe Queen.

UNay Maps ukwadize ukuba umatasatasa elungiselela isizini yesibini yomdlalo othi Umkhokha.