99% Xhosa Comedy + Blackcoffee eBhayi

Ifikile impelaveki ekudala sigrogrisa ngayo, amaqhula esiXhosa azakube eseOrient Theatre ngoLwesihlanu. Siphisa ngeshumi elinesihlanu lamatikiti aphinda phindeneyo (15 double tickets). Sibhalele ku isibhalo@inl.co.za okanye usitsalele ku 043 721 1547 usixelele ukuba kutheni ufuna ukuya kula maqhula. Ukhuphiswano luvalwa ngentsimbi yokuqala emini ngoLwesihlanu!