Abafundi babanjelwe ukubulala umfundi

KUBANJWE abafundi abathathu abenza ibanga lethoba eLeiden Secondary eDelft, eNtshona Koloni, malunga nokubulawa komnye umfundi kumasango esikolo ngoMvulo.
Umfundi oneminyaka eyi 17 wafunyanwa enamanxeba okuhlatywa malunga nentsimbi yeshumi elinanye.
Isithethi seSebe lezeMfundo eNtshona Koloni uJessica Shelver, uthe esi siganeko sinxulumene neentswelaboya  ezixhaphakileyo kule nginqgi.
Uthe lo mfundi ofunyenwe enamanxeba okuhlatywa kurhanelwa ukuba ugwintwe kwangomnye umfundi okwenza ibanga lethoba. 
“Nangona iinkcukacha malunga nesi siganeko zingekaziwa, kukholelwa ukuba iintswelaboya ziyabandakanyeka. 
Amapolisa ebeyile kwindawo yengozi kwaye nothuthuzelo luza kulandela,” utshilo.
UShelver uthe abanye abafundi kuye kwanyanzeleka bakhatshwe nanjengoko bebothukile sesi siganeko.
Isithethi samapolisa kweli phondo uNoloyiso Rwexana, uthe oku kulandele umlo phakathi kwabafundi.
“Kubanjwe abafundi abathathu abaminyaka iphakathi kwe 16 ne 18 malunga nesi siganeko.”
URwexana uthe baza kuqhubekeka nokugada isikolo kude kuphele iveki. “Kubekho umlo phakathi kwabafundi, ongasekhoyo ufunyenwe enenxeba lemela esifubeni waze wasweleka ngenxa yokonzakala. Babanjiwe abafundi abathathu. Ityala lokubulala lisaphandwa.”