Abafundi batyelele ifama yombane ohlaziyiweyo

Abafundi bezikolo ezahlukeneyo betyelele iJeffreys Bay Wind Farm

“NDINQWENELA ukwakha ikhaya lam ngokusebenzisa izixhobo ezihlaziyekayo ngokwendalo.”

La ngamazwi kaZenande April, umfundi kaGrade 9 waseUrban Academy kwisixeko saseBhayi, obengomnye kwabo bathe banenyhweba yokutyelela ifama yophehlo-mbane kusetyenziswa umoya yaseJeffreys Bay.

Ngabafundi abangamantombazana abangamashumi amane anesihlanu (45) abaphuma kwizikolo ezingqonge iBhayi abathe bathabatha inxaxheba kolu tyelelo, phantsi kwenkqubo iThe Girls for STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

UApril uthi ukusetyenziswa kwezixhobo ezihlaziyiweyo (renewable resources) kungangunobangela wokukokoseka kwendalo.

“Kungcono ukusetyenziswa kwezixhobo ezingeyongozi kwindalo yethu. Yiyo le nto ndingathanda ukwakha ikhaya lam ngezixhobo ezihlaziyekayo,” kutsho uApril.

Izixhobo ezihlaziyekayo ziquka iipali (timber), ingca yokwakha indlu, umbane wesola kwakunye neenkuni ukubala nje ezimbalwa.

UZintle Manelo ofunda uGrade 9 eCollegiate Girls High School yaseBhayi uthi ubuchwepheshe buyakhula usuku nosuku.

“Kufuneka ukuba sibenombane ongaphazamisani nendalo yethu. Mna ndingathanda ukufunda nokusebenza kwicandelo lombane ohlaziyiweyo,” utsho uManelo.