Abakhenkethi bakhetha uMzantsi Afrika

INANI labakhenkethi abatyelela uMzantsi Afrika kwiinyanga ezintathu zokuqala kuka2016 linyuke ngeshumi elinesibhozo ekhulwini (18.7%) kuna xa kuthelekiswa neli xesha linye ngo2015.

Oku kuphume kwingxelo yequmrhu leeNkcukacha Manani loMzantsi Afrika (Statistics South Africa) kule veki.

UMphathiswa wesebe lezoKhenketho kuzwelonke uDerek Hanekom uthi ziindaba ezimnandi oku, kuba kuthetha ukudalwa kwemisebenzi nokukhula koqoqosho kwishishini lezokhenketho.