Abathathu babhubhe eAberdeen

Lifikile kwakho ixesha lokuba iindlela zeli zixakeke ngabantu abaphindela kwiindawo zokuphangela emva kokuchitha iiholide zehlobo neentsapho zabo. Kubhubhe amadoda amathathu kwingozi emasikizi kwindlela eya eNtshona Koloni esuka kwiphondo leMpuma Koloni.

Idolophu yaseAberdeen yidolophu ekumda weMpuma Koloni neNtshona Koloni kwaye igunye ngemigama emide abathi abaqhubi bajijisane nayo.

Ingxelo yesebe lezothutho ithi le moto ibikumgama weekhilomitha ezingamashumi amathathu phambi kokuba ifike kwidolophu yaseBhofolo.

Othethe egameni lesebe lezothutho kweli leMpuma Koloni, u-Unathi Binqose, uchaza banzi. “Imoto lohlobo lweHyundai Creta ebikhwele amadoda amahlanu ijongise amabombo eNtshona Koloni, ikhalele umgaqo yabhukuqa,” kucacisa uBinqose.

Kuthiwa umqhubi uphulukene nolawulo lwemoto nekuthe kamva yashiya umgaqo yatyekeza abakhweli baso. “Emva kokubhukuqa kwayo imoto, abakhweli abathathu abangamadoda babhubhe ngoko nangoko, logama ababini bethunyelwe kwisibhedlele saseRhafu,” uhambisa atsho uBinqose.

Kutyholwa ukubalekisa ngesantya esiphezulu nje ngonobangela wokubhukuqa kwesi sithuthi esibangele ukubhubha kwamaxhoba.

“Kuvulwe ityala lokubulala ngaphandle kwenjongo kwisikhululo samapolisa saseAberdeen ukuze kuqhutywe uphando olubanzi ngesi siganeko,” utsho uBinqose.

Ukusukela oko kuqale ixesha leeholide zasehlotyeni, zininzi iinzame ezenziwe ngamapolisa ekunye namagosa ezendlela ngelizama ukunqanda iintlekele ezindleleni.

“Ukuqhuba ngesantya esiphezulu, nokuqhuba uphantsi kweempembelelo zotywala yeyona ngxaki iphambili ibangela iingozi zendlela eMpuma Koloni nangaphandle kweMpuma Koloni,” utsho uBinqose.

Kubanjwe abaqhubi abaninzi ngenxa yokuqhuba bephantsi kweempembelelo zotywala eMpuma Koloni nakumanye amaphondo elizwe loMzantsi Afrika.