Abazili abayi-7 badutyulwe babhubha eMthatha

KUDUTYULWE kwabhubha amalungu osapho asixhenxe ngethuba esazilile kwikhaya lawo elikwilali yakwaTantseka, eSithebe eBityi.

Amapolisa abika ukuba izolo (ngoLwesithathu), malunga necala emva kwentsimbi yeshumi elinanye ebusuku, amadoda amathathu abexhobile angene embonzeleka kwikhaya elikuTantseka, eSithebe eBityi, abe sele ethulula iimbumbulu.

Ingxelo iqhuba ithi abantu abathandathu babhubhele kwindawo yesiganeko ngelixa elinye ixhoba liyokubhubhela esibhedlele.

Amaxhoba, nekuvakala ukuba zizalamane ezikwiminyaka engama28 ukuya kuma68 ubudala, bewezilile ekwalungiselela ukungcwaba elinye lalamalungu osapho uNovotile Mgxada (62) odutyulwe wabhubha kwiveki ephelileyo.

OBambele njengoMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni, uNjengele Thandiswa Kupiso, uvakalise umothuko sesi senzo waze wayalela amapolisa ukuba akhawuleze abambe ababulali.

Awukaziwa unobangela wesi senzo kwaye amapolisa aqhuba uphando.

“Amatyala asixhenxe okubulala avuliwe kwaye ayaphandwa liSebe loLwaphulomthetho oluCwangcisiweyo ePhondweni,” kutsho uCol Priscilla Naidu.

Kucelwa nabani na onokuncedisa amapolisa ngesi siganeko atsalele uColonel Mtshiyo kwa: 071 475 2292 okanye uCrime Stop kwa: 08600 10111.