AbeANC baphulukene nolawulo lwesininzi koomasipala ababini eMpuma Koloni

KOOMASIPALA ababini baseMpuma Koloni ebifudula ibalawula, iKoukamma neDr Beyers Naude, iANC iphulukene nolawulo lwesininzi kwaba masipala.

Ukubalwa kweevoti kwaba masipala kugqityiwe.

Ngo2016 iANC yaphumelela iKoukamma ngomyinge we-50.9%. Kolu lonyulo iANC iyakwazanga ukuphumelela ngesininzi kulo masipala ozinze eKareedouw.

Emva kobalo, iANC ifumene u-46.3%, iDA 27.5% ze iPatriotic Alliance yafumana u-10.9%.

Ukanti eDr Beyers Naude, umasipala ozinze eRhafu, iANC ifumene u-46.8%, iDA 39.6% ze iPatriotic Alliance yafumana u-4.2%.

Ngo2016, iANC yaphumelela iDr Beyers Naude ngomyinge we-51.1%.