Abezopolitiko bakhalimela ukubulawa kwabantu eMlazi

Umbutho i-ANC ukunye nophikisayo iDA bazikhalimele izenzo zokudutyulwa koceba we-ANC kwihostele iGlebelands eMlazi egutyungelwe ziziganeko zokuhlaselana okuphenjelelwa zezopolitiko.

Lo ceba, uZodwa Sibiya (47) udutyulwe ngobusuku bangoMgqibelo.

Ukubhubha kukaSibiya kunyuse inani labantu abathe babulawa kwezi hostele nabafike kumashumi amathandathu anesibini (62) ukusukela ngonyaka ka2014.

Isithethi sombutho we-ANC eKwaZulu Natal uMdumiseni Ntuli uthi, yinto le ekufanele ukuba iyaliwa hayi kancinci eyokubulawa kwabantu kwezi hostele ngenxa yopolitiko.