Amagqwetha amnyama athi kuhoywe amagqwetha amhlophe

IGQWETHA lakuQumbu uMvuzo Notyesi, ozenzele igama kwityala lokumela uWinnie Madikizela-Mandela, ugxeke kabukhali urhulumente ngokungakhathaleli amagqwetha amnyama.

UNotyesi ebephawula kwityala lakutshanje apho obesakuba nguMphathiswa wezezimali uPravin Gordhan ebemelwe nguAdvocate Jeremy Gauntlet kwityala lakhe lokubonisa umbuso ukuba ebengena kukwazi ukungenelela kwisigqibo seebhanki zeli ezingafuni ukwenza ushishino nosapho lakwaGupta.

Kweli tyala linye, iibhanki bezimelwe nguAdvocate Wim Trengove, okwaligqwetha elimhlophe.

Ebhala kuFacebook wakhe, uNotyesi weMvuzo Notyesi Inc uthi urhulumente neebhanki abawafuni amagqwetha amnyama.

“Amagqwetha amnyama abhekiselwa phaya kwimiba yezoqoqosho. Into [oyakuva ithethwa] kukuba abantu abamnyama banobuqhophololo,” kubhale uNotyesi kuFacebook wakhe.

UNotyesi ukwagxeke iibhanki zeli esithi azizimiselanga kwiinguqu zezoqoqosho. “Kunzima ukufumana imali-mboleko kwezi bhanki. Into efunekayo kukuba abantu abamnyama bamanyane, bazikhulule emakhamandeleni phambi kokuba sitshatyalelwe yiyo yonke into ekwilizwe lethu,” kutsho uNotyesi.

Ezi nkxalabo zikaNotyesi zikwangqinwa nayintloko kwinkundla yomgaqo-siseko uMogoeng Mogoeng, ekudizwa ukuba uxhasa iinkqubo zokuqukwa kwamagqwetha amnyama kumatyala amakhulu abandakanya amaqumrhu karhulumente.

UNotyesi uzenzele indumasi ngokumela umama uWinnie Madikizela-Mandela kwityala lakhe lebango kumzi wakwaMandela eQunu eMthatha.

Kunyaka ophelileyo, lo kaNotyesi wachongwa nguMongameli Jacob Zuma njengelungu leKomishini yeeNkonzo zoMthetho (Judicial Service Commission [JSC]).

Umsebenzi weJSC uquka ukucebisa urhulumente kazwelonke kwimiba emayelana nengalo yomthetho, apho kuquka indlela esebenza ngayo.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za