Amapolisa acela uncedo eluntwini

Amapolisa aseSteytlerville eSarah Baartman acela uncedo loluntu ekufumaneni uMvuleni John Faku (78) olahleke kwiveki ephelileyo.

UFaku, okwaziwa njengoMeelmuis waseVuyolwethu eSteytlerville wagqityelwa ukubonwa yinkosikazi yakhe enxibe ibhulukhwe eluhlaza, ikepusi engwevu kwanesilamba esingwevu.

Ombonileyo uyacelwa ukuba atsalele umnxeba umcuphi wetyala uConstable Zanoxolo Mokweni ku: 082 529 5037 okanye inombolo yamapolisa aseSteytlerville ku: 049 835 8100.