Amapolisa agcine ucwangco emva kokutshiswa kweeteksi eGqeberha

IMEKO isephantsi kweliso elibanzi lamapolisa eKorsten eGqeberha kulandela uqulukubhode wokutshiswa kweeteksi emva kwengxabano yabemmi bangaphandle kwakunye noonoteksi besi sixeko ngenjikalanga yangoLwesithathu.

Le ngxabano yenzekele kwirenki eseDurban Road eKorsten emva kokutshayisana kwemoto yommi wangaphandle kwakunye neteksi.

Kwimifanekiso ejikelezayo, abemmi bangaphandle babonakala bephethe iingadlangadla zemipu ezitshintshayo, uphawu lokuba bebempini ngenene.

Iiteksi zivutha ngumlilo emva kokutshiswa ngabemmi bangaphandle UMFANEKISO: FACEBOOK

Isithethi samapolisa uColonel Priscilla Naidu uthi emva kokutshayisana kwezi zithuthi, umqhubi weteksi uphumele ngaphandle wahlasela lo mmi wangaphandle.

“Oosomashishini (abangabemmi bangaphandle) baye bazokuncedisa lo mqhubi (obehlaselwa ngunoteksi). Iqela loonoteksi liqale ngokuhlasela ze batshisa imoto (yalo mmi wangaphandle),” utshilo uNaidu.

Iiteksi zivutha ngumlilo emva kokutshiswa ngabemmi bangaphandle UMFANEKISO: FACEBOOK

UNaidu uthi lo qulukubhode phakathi koosomashishini kwakunye nabaqhubi beeteksi ukhokelele ekutshisweni kweeteksi ezisibhozo, konakala iiteksi ezimbini ze kwatshiswa nemoto ethile.

“Zonke ezi teksi bezimile erenkini. Akukho mntu wonzakeleyo nobanjiweyo. Amapolisa avule ityala lodushe esidlangalaleni,” utshilo uNaidu.