Amapolisa aseKZN ayawachitha amarhe ngetyala lokubulala lika-AKA noTibz

UKiernan ‘AKA’ Forbes noTebello ‘Tibz’ Motsoane.

Amapolisa aseKZN azikhabile iingxelo zokuba abarhanelwa ababini ababanjiweyo eSwatini bayayanyaniswa nokudutyulwa nokubulawa komrepha uKiernan Forbes, nowaziwa ngelika-AKA, kunye nomhlobo wakhe, uTebello ‘Tibz’ Motsoane abadutyulwa eDurban.

NgoMvulo, bekukho iingxelo ezithi abarhanelwa abayanyaniswa nokubulawa kuka-AKA noTibz babanjiwe eSwatini kwaye balindele ukubuyiselwa eMzantsi Afrika.

UMkomishinala wephondo laKwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uqinisekise ukuba abarhanelwa babandakanyeka kwityala elahlukileyo.

“Aba barhanelwa bazakubuyela kweli loMzantsi Afrika bezokujongana netyala lokubulala nelokuzama ukubulala apho kwadutyulwa kwabulawa indoda eyayingumkhweli kwisithuthi eBerea ngomhla wesithandathu kweyoKwindla ngo2023.

“Umqhubi wemoto wasinda wakwazi ukuqhuba ukuya kwisikhululo samafutha eBerea nalapho wafika wafuna uncedo. Uphando lwelo tyala lakhomba abarhanelwa abathe bakhangelwa baza bafunyanwa bezimele eSwatini,” utshilo uLieutenant General Mkhwanazi.

UMkhwanazi uphinde wasigxininisa isigqibo samapolisa aseKZN sokuba naluphi na ulwazi olutsha kwityala lika-AKA noTibz luza kuxelwa kwangethuba kwiintsapho ezichaphazelekayo kuqala kuze kulandele uluntu, ngoonondaba.

“Uphando lukwinqanaba elibuthathaka kwaye amapolisa awafuni kuxela naluphi na ulwazi olunokuphazamisa inkqubo yophando. Ityala lika-AKA noTibz lintsonkothile kwaye bekukho okanye kusekho ulwazi oluninzi olunobungqina ekufuneka luhlalutywe kwaye luqwalaselwe.

“Olu luphando olukhokelwa ngabatshutshisi kwaye xa amapolisa ethe ajongana nezinto ekufuneka zenziwe kwaye avale zonke izikhewu, kuya kubhengezwa ngophando nenkqubela phambili yalo,” utshilo uLieutenant General Mkhwanazi.

Lo mrepha kunye nomhlobo wakhe badutyulwa babulawa ngomhla weshumi kweyoMdumba ka2023, ngaphandle kwendawo yokutyela ebizwa ngokuba yiWish kwisitalato saseFlorida, eDurban.