Amapolisa ngamagorha oluntu

Abe mabini afumene iimbasa zokuba ngamagorha. nguSgt Lundi Kaldini kwakunye noCnst Mongezi Mqina wakwaZakhele umfanekiso: bheki Radebe

Ofumene imbasa yobugorha emapoliseni uSajini Lundi Kaldini (47) wesikhululo samapolisa eScenary Park nongutata kubantwana bakhe abane uthi okubalulekileyo kukuzinikela emsebenzini kwaye uyiphile into oyenzayo. Kungethuba isebe lesipolisa ephondweni belinikeza ngeembasa eziqaphela umsebenzi owenziwa ngamapolisa kwibala leqakamba iAbsa Cricket Stadium eMonti izolo.

UKaldini noyinzalelwane yaseKwetyana eNxarhuni, uqatshelwe umsebenzi wakhe ngethuba eleqa izaphulimthetho ezihambela engaphangelanga ngolo suku abamba ngalo imoto eyayihamba izaphulimthetho inenombolo zemoto, iimipu kwakunye neefowuni eziyi (15).

“Xa uzinikele emsebenzini wakho uwuthanda kwaye ungenzeli mehlo bakhona abakujonge ngeliso elihle abaye bawuqaphele umsebenzi wakho. Ndiyavuya ngokuwongwa kwam oku kwakundenza ndizimisele nangakumbi,” utshilo uKaldini.

Umkomishinala wamapolisa ephondweni uNjengele Lt Liziwe Ntshinga uthe kukuwonga kwanokubulela nokuqaphela umsebenzi onzima owenziwa ngamakhosikazi kwakunye namadoda esipoliseni esilwela ukhuselo loluntu asebenza phantsi kweemeko ezinobungozi. Uthi injongo ikwakukukhuthaza nabo basakhulayo kweli sebe abangekafumani ekubeni basebenze nangakumbi kwaye bakope.

“Siyazidla kwaye sinebhongo ngani qhubekani nisenza umsebenzi omhle nizinikela. Kwaye niziguzule kwabo baneengcinga ezingendawo ningazibandakanyi. Hlalani ninentlonipho nibeyimizekelo eluntwini.

abongile.ginya@inl.co.za