Amasi abekwe elangeni eBhayi

ZONKE iindlela zijonge kwisixeko saseBhayi kule mpelaveki apho uMongameli Jacob Zuma, obebhiyozela usuku lokuzalwa lweminyaka engamashumi asixhenxe anesine (74) izolo, azakube esothula intetho malunga nomqulu wezithembiso we-ANC kunyulo loomasipala. Kucace nakuthathatha ukuba iNelson Mandela Bay kutsalwana ngayo ngamaqela ezopolitiko. Yi-ANC ngapha, efuna ukukhusela ulawulo lwayo kulo masipala, logama kwelinye icala iyiDA efuna ulawulo kwesi sixeko.

Bekela bucala iDA ne-ANC, nanku umbutho we-EFF kwane-United Front zinkqonkqoza. Akukho mathandabuzo kwelokuba i-EFF izakwenza ifuthe kunyulo loo masipala eNelson Mandela Bay. Okungekacaci kokokuba lifuthe elingakanani elizakwenziwa yi-United Front kulo masipala.

Ngethuba ethetha eMonti kunyaka ophelileyo, * -Athol Trollip (inkokeli yeDA eMpuma Koloni kwanomgqatswa wosodolophu eNelson Mandela Bay) wadiza ukuba lo mbutho awuzimiselanga kwenza nkazathi (coalition) neminye imibutho emva kweziphumo .

“Ezona njongo zethu kukubona i-ANC isehla, ifumana iivoti ezingaphantsi ko-50%. Siza kwenza inkazathi nemibutho yezopolitiko ephikisayo xa oko kufanelekile. Ngokokubona kwethu iNelson Mandela Bay singayiphumelela nokuba asenzanga nkazathi,” watsho uTrollip kwinqaku elapapashwa liphephandaba I’solezwe lesiXhosa ngowe-20 kuTshazimpuzi nyakenye.

Ngokokuqaphela izinto, umbutho we-ANC uyaluva ulwamvila lwemibutho efuna ukuthabathela ngakuyo ulawulo lwaseNelson Mandela Bay. Kungesosizathu umqulu wezithembiso (manifesto) walo mbuto uzokuphehlelelwa eBhayi ngoMgqibelo.