Amawonga okubulela igalelo lamapolisa aseMpuma Koloni

UMKOMISHINALA wamapolisa aseMpuma Koloni uLieutenant General Liziwe Ntshinga uthi ukusebenza ngokuzimela kwamalungu esipolisa sephondo ngoyena ndoqo wokuqubisana nolwaphulo-mthetho.

 

UNtshinga ebethetha kwihotele iRegent eMonti kwiveki ephelileyo apho le nkonzo yesipolisa ibibambe umsitho wamawonga okubululela igalelo lamapolisa ephondo.

 

Elona wonga ligqamileyo liphunyelwe nguSajini Msindwana noConstable Blunden beFlying Squad yaseBhayi. La mapolisa aphumelele eli wonga ngenxa yegalelo labo ekufumaneni izinto ezibiweyo eBhayi.

Umkomishinala wamapolisa aseMpuma Koloni uLieutenant General Liziwe Ntshinga ekunye namalungu eFlying Squad yaseBhayi nomphathiswa wezokhuseleko kweli phondo uWeziwe Tikana. Umfanekiso: Siyanda Zakhe


Amanye amawonga ahambe ngolu hlobo:

 

1. Umsebenzi ogqamileyo wonyaka kwibakala: Level 1-7:(Mt Ayliff SAPS) umcoci-sikhululo uZula

2. Iqela labasebenzi eligqamileyo lonyaka (Gelvandale SAPS) Col F Deljoin

3. Umsebenzi okhubazekileyo ogqamileyo kulo nyaka (Mthatha) X Diniso

4. Ipolisa elikwicandelo lamapolisa abonakala eluntwini (VISPOL) lonyaka Level 8-12(KwaZakhele) Lt Col R. Niewoundt

5. Ipolisa elikwicandelo lamapolisa abonakala eluntwini (VISPOL) lonyaka Level 5-7 (Elliot K9) Const N Jansen Van Vuuren

6. Iqela lamapolisa abonakala eluntwini (PE Flying Squad) lonyaka: Constable Sy Blunden noConstable N Lungu

7. Ilalela lepolisa lonyaka (Ngangelizwe) Reservist Constable Tshiamiso Tomodi

8. Umcuphi wonyaka (Mdantsane) Sajini Phuthumile Kwenene

9. Inkwenkwezi yezemidlalo yonyaka (Tinarha) CAC R Schutte

10. Inkosikazi yonyaka (Mdantsane) Costable P Dingela

11. Iqonga lasekuhlaleni lesipolisa (CPF) lonyaka: Butterworth CPF

12. Igosa lezonxibelelwano lonyaka: Kapteni Nkosikho Mzuku (Mdantsane).