Amazwi ovelwano emva kokubhubha kwegqala lomsasazi uSegale Mogotsi

Libhubhile igqala lomsasazi uSegale Aldrin Mogotsi UMFANEKISO: Facebook

IYAPHOKOKA imiyalezo yokuthuthuzela usapho lakwaMogotsi emva kokusweleka kukaSegale Aldrin Mogotsi, igqala lomsasazi waseMzantsi Afrika. 

 

UMogotsi, obekwaligqirha, ubhubhe ezinzulwini zobusuku bangeCawe emva kokukhathazwa yimpilo. 

 

UMogotsi usebenze koonomathotholo abaliqela ekuquka kubo iRadio Bophuthatswana, Kaya FM kwaneMetro FM. Ebhubha nje ebesebenza kwisikhululo iNorth West FM. 

 

Intatheli uMmanaledi Mataboge-Mashetla ubhale kwikhasi lakhe likaFacebook. “Ebethe chu ukulandela ikhono lam, endinika iingcebiso ingakukumbi ngethuba ndisengumsasazi. Yilahleko enkulu (ukubhubha kwakhe). Inga umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo,” kubhale uMataboge-Mashetla. 

 

Umsasazi kwanomhleli weDestiny Man uThabiso TT Tema ucatshulwe kulo lindixesha esithi uMogotsi ebengumntu olithanda kunene ikhono lezosasazo. 

 

Eyona nto eyenza intliziyo ebuhlungu kubahlobo nabalandeli bakaMogotsi, ngumyalezo abewubhale kuFacebook nakuTwitter ngomhla wesibhozo kule nyanga apho eli gqala lomsasazi belibonakalisa unxunguphalo kukushiywa ngabahlobo balo ababini. “Ingaba ndim ozakulandela?” kubuze uMogotsi.