Amazwi ovelwano kwinkokeli yeDA ebhubhileyo

Imibutho iANC neUDM idlulise amazwi ovelwano kobeligqala kumbutho weDA ekwalilungu lepalamente uDene Smuts (66), nothe wasutywa kukufa.

Isithethi seANC uZizi Kodwa uthe, uSmuts, lo wayeyintatheli nowaphela selilungu lezopolitiko, uhleli iminyaka engamashumi amabini anesihlanu njenge- lungu lepalamente kulo mbutho . Uthi zibebuhlungu ezi ndaba zokushiywa ngulo kaSmuts.

Ukanti nenkokeli yeUDM uBantu Holomisa uthi zibembi ezi ndaba zokushiywa nguSmuts, kwaye kubeyinyhweba ukusebenza nomntu okrelekrele njengoSmuts.