Asipeyi oko saqala ukusebenza!

Molweni kwiSolezwe, ndingunogada kwikhampani yakwa-Axton Security System eWhittlesea kwaSocial Development. Sicela uncedo, zange sapeya oko yaqala. Singena kwinyanga yesibini ngoku, siyanicela nisincede, inikwiinyang’ezine. Ezi khampani ziyasibulala, bayasiqhatha, akanayo neyunifom, uval’ifowuni. Igama lakhe nguLizwa.

THUMELA EYAKHO ILETA, SIYIPAPASHE.

THUMELA NGE-SMS

okanye ngoWHATSAPP

ku 063 743 9538