Avela enkundleni amadoda amabini ngemipu engekho semthethweni

Kubanjwe amadoda amabini nafunyenwe enemipu engekho semthethweni kwidolophu yaseLibode, izolo, kwiphulo lamapolisa iShanela nanjengoko lisaqhuba iphulo eli.

Ngethuba icandelo lamapolisa eMthatha Flying Squad ephangele, abone imoto emileyo nengaqondakaliyo. Kule moto bekukho amadoda amabini aneminyaka eyi-37 ne-47, nekuthe kwafunyanwa kuwo imipu emibini, i-38 revolver ne-9mm pistol kwakunye neembumbulu.

Yomibini le mipu ibingenazo iinombolo, zikhuhliwe kwaye abarhanelwa bebengenazo iincwadi zale mipu.

Esi sibini sibanjwe ze savalelwa kwisikhululo samapolisa eLibode. Ukanti baza kuvela namhlanje kwinkundla yamatyala eLibode ngamatyala okuba nemipu engekho semthethweni kuquka neembumbulu.

UMkomishinala wethutyana wengingqi ye-OR Tambo, uBrigadier Vukile Ntandane, uncome umsebenzi omhle nowenziwe ngamalungu amapolisa eMthatha Flying Squad, ngokubona imoto ekrokrisayo kwanokufumana imipu engekho semthethweni ngempumelelo.

“Siza kuzama ukwenza konke okusemandleni ethu njengamapolisa ukulwa nemipu engekho semthethweni, nesetyenziswa ukubulala kwanokuqhekeza ekuhlaleni,” utshilo uBrigadier Vukile Ntandane.