Ayaphokoka amazwi ovelwano emva kokubhubha kukaMtsi

EMVA kokungeniswa kwakhe ngoLwesibini esibhedlele, onguSomlomo woMasipala oMbaxa iBuffalo City, uAlfred Mtsi, uye woyisakala ngale ntsasa ngenxa yokufumana ubunzima yintsholongwane iCorona.

UMtsi nguceba wesithathu ukubhubha kulo masipala yiCovid-19 , ngokokutsho kwembalelwano ekhutshwe ngulo masipala. 

Abo babini nguCllr uNorexe kunye noCllr Mankayi. 

UMtsi ubhubhe sele enguSomlombo eBCM, selesuka kubambela njengoSodolophu ithutyana kulo masipala, ekwalilo netshantliziyo lombutho olawulayo iANC.
USodolophu, uCllr Xola Pakati, udlulise amazwi ovelwano kusapho lukaMtsi, ekwabongoza noluntu ekubeni lubeke emithandazweni olu sapho njengoko lijongene nentlungu kwakunye nobunzima.
“Silahlekelwe sisesi sixeko. Silahlekelwe ngumhlobo, liqabane, ngutata kuthi sonke. UMtsi ebeye athomalalise amaqabane xa kukho ukungavisisani kwiingxoxompikiswano emabhungeni kwaye ebeye aze nesisombululo esikhawulezileyo kwingxaki leyo nangona nje ebesoloko engumntu othethela phantsi. 
Ebethobekile enentliziyo entle. Ukhokele ngobulumko booSolomon Mahlangu,” utshilo uPakati.
Lo masipala udize ukuba bebeyi129 kule veki siyishiyayo abantu ababhubhe ngenxa yeCovid-19 besuka ku94 nangona nje inokuba sele lonyukile ngoku inani. 
IMonti yenye yeendawo ehamba phambili kulosuleleko lwesi sifo.
“UMasipala uyaligxinisisa kwakhona ikhwelo lokuba wonke umhlali naye nabani na ondwendwela lo mmandla ahlale elumkile kuba le yindawo egcwele intsholongwane yekhorona.”

INkulumbuso yephondo uOscar Mabuyane, naye uthumela amazwi ovelwano kusapho lakwaMtsi ngeli xesha lobunzima.